Concerts

Tots els concerts dels grups o solistes que impartiran el curs tindran lloc a les 19:30 hores del dissabte.