Pedro Estevan/Percussions històriques, percusión histórica

Inscripció/Inscripción: info@cimmvalldigna.org
Desplaza el cursor para castellano

Pedro Estevan, ‘La música interpretada con criterios historicistas cada vez goza de una mayor presencia tanto en programaciones y catálogos de discográficas como en enseñanzas oficiales’ així començava l’entrevista que Pablo F. Cantalapiedra faria en 2017 per a la revista Melómano a Pedro Estevan. Poques presentacions necessita este músic, nascut a Sax, Alacant, que ha dedicat la seua vida a la percussió acompanyant els diferents repertoris que Jordi Savall ens ha oferit en els darrers 30 anys, formant part de Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations. També ha  sigut integrant  del LIM (Laboratori d’Interpretació Musical), del Grup Círculo i del SEMA (Seminari d’Estudis de Música Antiga).   Es professor de percussió històrica en l’ ESMUC.

Dins del nou curs acadèmic 2020 -2021, que comenzará a octubre, impartirà online el seu curs dedicat a les percussions medievals.

Tots els cursos tenen una certificació, homologada per l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i són vàlids per a l’acreditació de mèrits de formació davant processos sel·lectius i oposicions.

Currículum

 

Pedro Estevan, ‘La música interpretada cono criterios historicistas cada vez goza de una mayor presencia tanto en programaciones y catálogos de discográficas como en enseñanzas oficiales’ así empezaba la entrevista que Pablo F. Cantalapiedra hizo en 2017 para la revista Melómano a Pedro Estevan. Pocas presentaciones necesita este músico, nacido en Sax, Alicante, que ha dedicado su vida a la percusión acompañando los diferentes repertorios que Jordi Savall nos ha ofrecido en los últimos 30 años, formando parte de Hespèrion XXI, La Capilla Real de Cataluña y Le Concert des Nations. También ha  sido integrante  del LIM (Laboratorio de Interpretación Musical), del Grupo Círculo y del SEMA (Seminario de Estudios de Música Antigua).   Es profesor de percusión histórica en la  ESMUC.

Dentro del nuevo curso académico 2020 -2021, que comenzará a octubre, impartirá online su curso dedicado a las percusiones medievales.

Todos los cursos tienen una certificación, homologada por el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV) y son válidos para la acreditación de méritos de formación ante procesos selectivos y oposiciones.