Gener, 4-5. Eduardo Paniagua

Classes dissabte 10-14h i de 16-18h, diumenge 10-14.

LES CANTIGUES, UN MOSAIC MULTICOLOR, SEGLE XIII

LA CORT D’ALFONS Xé EL SAVI

DIRECTOR DEL CURS/TALLER: EDUARDO  PANIAGUA

 

El programa es basa en el ric repertori medieval del segle XIII de les Cantiges, especialment en el Scriptorium de la Cort d’Alfons X el Savi, però també en les corts de Portugal i d’Aragó. Una selecció de les diferents Cantiges (cançons) d’amor, d’amic, d’escarni i maleir, religioses, trobadoresques i de dansa. 


Les Cantiges de Santa Maria són la col·lecció mes rica de la lírica europea medieval amb les seues 420 melodies i cançons, conservades en 4 còdexs originals escrits entre 1275 i 1284. Els seus compositors ens són desconeguts però sabem, a part de l’obra personal del rei poeta i músic, que va comptar amb nombrosos col·laboradors de l’àmbit dels trobadors i dels clergues de la seua cort. D’altra banda també sabem que la tècnica de contrafacta, és a dir la reutilització de músiques anteriors, és molt comuna, ja siga per a acostar-se a un tema concret: alba, cant d’amor, himne litúrgic, així com la importació de cants anteriors lligats al text dels miracles i lloances a Santa Maria, que són el cos fonamental d’aquest repertori.


Tenim doncs, un ambient cortesà trobadoresc i un context religiós devocional, amb una enorme varietat d’escales musicals, ritmes, formes poètiques i influxes: centreeuropeus, mediterranis, bizantins, món cèltic germànic i el pròxim cant andalusí. Un corpus musical molt atractiu i gens monòton. Els textos en poesia són en l’idioma galaic-portugués, pròxim al castellà antic i amb paraules del món català i occità, tots ells derivacions del llatí

.

 

Tenim les riquíssimes miniatures dels còdexs per a usar variats instruments i donar un caràcter diferent a cada cantiga. Per això animem a participar a curiosos, melòmans, interessats en la història i a músics multi-instrumentistes i sobretot a cantors que també toquen algun instrument, encara que no siga de manera especialment virtuosa, sinó que es puguen acompanyar en les tornades i parts instrumentals.

 


Director: Eduardo Paniagua, (saltiri, flautes i percussió)

Material per a l'alumnat